top of page

HITTA HIT

Från Tannåker: Kör över bro till Bolmsö från Tannåker. Fortsätt raka vägen fram, förbi Bolmsö skola tills du når skylten; Hov, framme!

Från Bolmsöfärjan: Följ Kyrkbyvägen tills ni kommer till skylten; Hov, framme!

bottom of page